Piano (träna tangenternas namn)

Här kommer 3 olika spel för att träna på tonernas namn på pianot.

I de första två spelen tränar du på stamtonernas namn (det heter inte ”grundtoner” som det står i spelet). Stamtonerna är alltså de vita tangenterna på pianot. I det sista spelet tränar du också på de svarta tangenternas namn. Kom ihåg att om den svarta tangenten ligger till höger om stamtonen är den höjd = #, om den är till vänster är den sänkt = b.