Uppgift – skapa en remix på världsmusik


 
1. Välj ett land. 

2. Välj en loop med musik från det landet. Sök på t.ex ”Indian” ”Afghanistan” ”african” eller ”Chinese” osv. i Garageband. Eller ladda ner en passande loop från bloggen. Hittar du inte exakt det du har tänkt dig får du försöka göra det bästa av de loopar som finns tillgängliga.

3. Välj ut ljud som passar till er loop. Bestäm om ni ska använda ljud som passar till loopen så bra som möjligt eller om ni ska göra en remix dvs. Välja ut ljud som gör musiken till en annan genre. 

Tips på loopar/effekter att söka efter: ”Riser” ”Boomer” ”kick” ”topper” ”fx”. 

4. Bygg upp er låt – gör låten längre och bestäm i vilken ordning looparna ska komma in och när de ska sluta. Var noggrann med att hålla er till taktstrecken. Oftast är det bra att en loop går 2 eller 4 takter innan det kommer något nytt. 

 
Tips: ibland kanske huvudloopen kan göra en liten paus. Du kan även ändra tempo på låten.

Regler:

 • Låten ska vara minst 24 takter lång
 • Låten ska ha en tydlig början och slut (intro/outro)
 • Låten ska ha en loop kopplad till ett land/kultur. Låten ska bygga på den här loopen.

5. Skrivuppgift: berätta om hur det gick. Vilket land valde ni? Blev låten lyckad? Hur tänkte ni när ni byggde upp låten och valde ljud? Är det något speciellt du är nöjd med? Är det något du är mindre nöjd med? 

Musikskapande med loopar

Här kommer några tips vad du kan tänka på:
• Har låten en bra uppbyggnad? (t.ex. Intro, Outro, Break, stick/drop, vers, refräng?)
• Har låten en bra variation?
• Har du för många loopar? Kan man höra varje loop?
• Ligger looparna i takt? (mot strecken med siffror?)
• Har du en bra längd på de olika looparna? (perioder på 2,4 eller 8 takter t.ex.)
• Passar looparna bra ihop (det låter inte falskt eller rörigt? Det är en bra blandning av slagverk, melodi, bas och ackord)
• Har låten en bra längd?
• Håller låtens genre ihop? (Loopar från för många olika genrer kanske blir rörigt)
• Har du en bra mix mellan de olika spåren?

Fortnite remix loopar

Här hittar du filer som du kan använda för att göra en remix av ”default dance”:

https://karlstadskommunonline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jshr00_karlstad_se/Etzd8KPtUThNuRkzLZi0KuAB4BHI1IoUqOj0UNwZVF9qZg?e=5IdevS

Tänk på att ibland måste du förlänga det du har importerat till taktstrecket innan du kan börja loopa.

Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Epic Games, Inc. All rights reserved by Epic. This material is not official and is not endorsed by Epic.

Garageband och Betyg

Nu jobbar ni med att skapa musik med iPads i appen Garageband. Ni jobbar med olika färdiga loopar för att tillsammans med en textidé göra en kortare låt.

Men hur påverkar den här uppgiften mitt betyg?
Vi kan börja med att titta på kunskapskravet:

”Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.”

För högre betyg ska du skapa en ”till stora delar fungerande komposition.”

Men hur fungerar det här när jag gör en låt i Garageband?

Det är inte helt lätt för mig att säga vad som är en bra och en dålig låt, eller en fungerande komposition som det står i kunskapskravet. Men det finns några saker ni kan tänka på:

 • Låten ni gör har en bra uppbyggnad: allt börjar inte direkt, utan låten växer fram på ett passande sätt.
 • Låten har en bra variation: Samma ljud för länge blir tråkigt att lyssna på, ofta behöver du bara ta bort eller lägga till en loop för att skapa variation. Ibland kanske det räcker med bara trummor eller bas en stund.
 • Låten har en passande text: De här låtarna behöver inte ha så mycket text, men den ska passa till låten och gärna rimma eller ha ett bra flyt. Använd texten för att bygga upp/variera låten!
 • Ni har en bra diskussion i gruppen: Låt alla få säga vad de tycker och fråga dina kamrater vad de tycker om ingen säger något. Kan ni förklara hur ni har tänkt så är det lättare för mig att förstå om det är en ”fungerande” låt.

Tänk på:

 • En ”earrape”-låt blir inte så kul i längden och svår att sätta betyg på.
 • En låt som byter genre/stil funkar ofta inte så bra. Om du börjar låten som en hip-hop-låt och sen byter till hårdrock i mitten så blir det nog ganska rörigt.
 • Behåll några loopar igenom hela låten: En bra enkel låt har säkert ett eller flera ljud som är samma genom hela låten. T.ex. trummorna eller basen.
 • Ha inte för höga krav! En låt som handlar om varmkorv kan absolut fungera även du inte ens gillar korv. Detta är en skoluppgift där du måste testa dig fram.