Uppgift – skapa en remix på världsmusik


 
1. Välj ett land. 

2. Välj en loop med musik från det landet. Sök på t.ex ”Indian” ”Afghanistan” ”african” eller ”Chinese” osv. i Garageband. Eller ladda ner en passande loop från bloggen. Hittar du inte exakt det du har tänkt dig får du försöka göra det bästa av de loopar som finns tillgängliga.

3. Välj ut ljud som passar till er loop. Bestäm om ni ska använda ljud som passar till loopen så bra som möjligt eller om ni ska göra en remix dvs. Välja ut ljud som gör musiken till en annan genre. 

Tips på loopar/effekter att söka efter: ”Riser” ”Boomer” ”kick” ”topper” ”fx”. 

4. Bygg upp er låt – gör låten längre och bestäm i vilken ordning looparna ska komma in och när de ska sluta. Var noggrann med att hålla er till taktstrecken. Oftast är det bra att en loop går 2 eller 4 takter innan det kommer något nytt. 

 
Tips: ibland kanske huvudloopen kan göra en liten paus. Du kan även ändra tempo på låten.

Regler:

  • Låten ska vara minst 24 takter lång
  • Låten ska ha en tydlig början och slut (intro/outro)
  • Låten ska ha en loop kopplad till ett land/kultur. Låten ska bygga på den här loopen.

5. Skrivuppgift: berätta om hur det gick. Vilket land valde ni? Blev låten lyckad? Hur tänkte ni när ni byggde upp låten och valde ljud? Är det något speciellt du är nöjd med? Är det något du är mindre nöjd med? 

Vikarielektion åk 4 – Chrome music lab

Idag ska vi arbeta med chrome music lab! Börja med att titta på klippet som förklarar hur du kommer igång. Det kan vara bra att pausa klippet ibland och testa de olika funktionerna. Använd sedan länkarna nedan och arbeta med de färdiga mallarna som jag har gjort. Glöm inte att spara din låt: Gör en ny sida i OneNote och klistra in, eller skicka till mig ”Jonas Helander” på Teams.

Några tips:

  • Du kan ändra ljud.
  • Du kan ändra tempo i ”settings”.
  • Ta inte bort tonerna som hör till uppgiften.
  • Tänk på att en melodi ska ligga ovanför basstämman.
  • Tänk på att en basstämma ska ligga under melodin.
  • Glöm inte att spara! Tryck på ”save” och kopiera länken till anteckningar eller OneNote.

Uppgifter:

Skapa en stämma till tonen som spelar:

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/6137698220244992

Skriv klart melodin:

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/4812309564751872

Skriv en basstämma till melodin:

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/5037906681397248

Gör en rock n’ roll melodi. Gör en enkel melodi på 3-4 toner som passar igenom hela låten. Lyssna på t.ex. Elvis Presley – Hound dog för exempel på en enkel melodi:

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/5978370379087872

Pop: fyll ut de fyra ackorden med melodi och mittenstämma:

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/4924494691434496

Miniprov: Slagverksinstrument

Nästa vecka (v.48) kommer det att bli förhör på Slagverksinstrument.
Det är svårt att komma ihåg alla slagverksinstrument, det finns nästan hur många som helst! Men du kan börja med att träna på de som vi har i klassrummet:

Olika trummor:
Trumset
Bongotrummor
Djembe
Congas

Skakinstrument:
Shakers
Maracas
Ägg
Tamburin

Melodiska (Mallet):
Xylofon
Klockspel

Plus många mer:
Kastanjetter
Triangel
Claves

Pluspoäng:
Marimba
Gong
Puka (Timpani)
Rörklockor
Oljefat (Steel drums)