Om Jonas Helander

Här hittar du information om Musikundervisningen på Skattkärrsskolan. T.ex. Uppgifter, fakta, läxor mm.

Musikskapande med loopar

Här kommer några tips vad du kan tänka på:
• Har låten en bra uppbyggnad? (t.ex. Intro, Outro, Break, stick/drop, vers, refräng?)
• Har låten en bra variation?
• Har du för många loopar? Kan man höra varje loop?
• Ligger looparna i takt? (mot strecken med siffror?)
• Har du en bra längd på de olika looparna? (perioder på 2,4 eller 8 takter t.ex.)
• Passar looparna bra ihop (det låter inte falskt eller rörigt? Det är en bra blandning av slagverk, melodi, bas och ackord)
• Har låten en bra längd?
• Håller låtens genre ihop? (Loopar från för många olika genrer kanske blir rörigt)
• Har du en bra mix mellan de olika spåren?

Piano (träna tangenternas namn)

Här kommer 3 olika spel för att träna på tonernas namn på pianot.

I de första två spelen tränar du på stamtonernas namn (det heter inte ”grundtoner” som det står i spelet). Stamtonerna är alltså de vita tangenterna på pianot. I det sista spelet tränar du också på de svarta tangenternas namn. Kom ihåg att om den svarta tangenten ligger till höger om stamtonen är den höjd = #, om den är till vänster är den sänkt = b.

Instrumentbygge Kalimba

Här kommer instruktioner hur du bygger en Kalimba. Tänk på att det kan vara lite jobb att stämma den sen.

Det här behöver du:

1 brädbit (gärna spillbit)

1 stav eller list

5 eller 8 hårnålar

3 träskruvar

2 nubb

1 liten stav/pinne (jag använder pinnar för grillspett)

Såga staven så den passar till brädan och borra tre hål som är större än dina skruvar

Kapa den lilla staven så att den passar den stora

Räta ut dina hårnålar så att de blir platta

Lägg hårnålarna på brädan så att de ligger uppåtböjda

Skruva fast staven lätt och lägg sen in den lilla staven under hårnålarna

Spika fast nubben så att den lilla staven sitter fast

Använd en tång för att flytta på hårnålarna så att du kan stämma dem. Ta hjälp av en stämmapparat (finns också på mobilen). När du är nöjd kan du skruva åt ’stallet’ lite mer. Smycka sen din kalimba så att den blir fin.

Förslag på hur du kan stämma:

Strumstick

Vill du hellre bygga en enkel ‘gitarr’ så finns det en bra video här: