Chrome music lab (fler uppgifter)

Här kommer några uppgifter där du kan göra klart låtar i olika genrer. Spara i OneNote. Gör en ny sida under fliken ”Musik”

Reggae, gör en enkel melodi och/eller bas: 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/6506709633204224

Disco, gör en svängig melodi till basstämman:

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/6406566833553408

Är du klar? Fortsätt med de äldre uppgifterna. Eller gör en helt egen låt.