Musikskapande med loopar

Här kommer några tips vad du kan tänka på:
• Har låten en bra uppbyggnad? (t.ex. Intro, Outro, Break, stick/drop, vers, refräng?)
• Har låten en bra variation?
• Har du för många loopar? Kan man höra varje loop?
• Ligger looparna i takt? (mot strecken med siffror?)
• Har du en bra längd på de olika looparna? (perioder på 2,4 eller 8 takter t.ex.)
• Passar looparna bra ihop (det låter inte falskt eller rörigt? Det är en bra blandning av slagverk, melodi, bas och ackord)
• Har låten en bra längd?
• Håller låtens genre ihop? (Loopar från för många olika genrer kanske blir rörigt)
• Har du en bra mix mellan de olika spåren?

Piano (träna tangenternas namn)

Här kommer 3 olika spel för att träna på tonernas namn på pianot.

I de första två spelen tränar du på stamtonernas namn (det heter inte ”grundtoner” som det står i spelet). Stamtonerna är alltså de vita tangenterna på pianot. I det sista spelet tränar du också på de svarta tangenternas namn. Kom ihåg att om den svarta tangenten ligger till höger om stamtonen är den höjd = #, om den är till vänster är den sänkt = b.