Fortnite remix loopar

Här hittar du filer som du kan använda för att göra en remix av ”default dance”:

https://karlstadskommunonline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jshr00_karlstad_se/Etzd8KPtUThNuRkzLZi0KuAB4BHI1IoUqOj0UNwZVF9qZg?e=5IdevS

Tänk på att ibland måste du förlänga det du har importerat till taktstrecket innan du kan börja loopa.

Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Epic Games, Inc. All rights reserved by Epic. This material is not official and is not endorsed by Epic.